Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області

 

Методична робота

 

  ПРОБЛЕМА МІСТА        «Інноваційні умови соціалізації особистості у локальному середовищі»
 
   ПРОБЛЕМА ШКОЛИ      "Інноваційні підходи до створення стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності у формуванні соціально активної особистості"


Задачі методичної служби на 2018-2019 н.р.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

 • Керівництво методичною роботи школи. Забезпечення реалізації програми розвитку школи через систему науково-методичної роботи навчального закладу.
 • Корегування змісту науково-методичної роботи відповідно до результату моніторингу навчально-виховного процесу.
 • Вивчення професійних запитів, потреб і утруднень членів педагогічного колективу та проблем самоосвіти.
 • Висування пропозицій щодо стимулювання та оцінки творчої діяльності вчителя.
 • Організація роботи по підвищенню професійного рівня членів педагогічного колективу (участь у підготовці атестаційних матеріалів, розробка програм по підвищенню кваліфікації вчителів).
 • Здійснення консультативної допомоги членам педагогічного колективу.
 • Ознайомлення колег з досягненням педагогічної науки, кращим досвідом вчителів.
 • Застосування кращих здобутків педагогічного колективу на практиці 

       

  ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

№ п/п

З м і с т

Термін виконання

І.

Засідання перше

 • Про основні напрямки роботи педагогічного колективу на ІІІ етапі науково-методичної проблеми області “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» і затвердження плану роботи МР на 2018-2019н.р.
 • Затвердження планів роботи МО,  предметно-методичної та творчої груп.
 • Діагностування вчителів.

Завдання членам МР:

1. Виробити рекомендації з І питання засідання.

2. Провести діагностування вчителів «Самоаналіз педагогічної діяльності».

3. Підготувати питання для проведення психолого-педагогічного консиліуму щодо організації навчання п’ятикласників  у 2018-2019 н.р.

 

Вересень

ІІ.

Засідання друге

 • Про участь учнів в шкільних предметних олімпіадах,  інтерактивних конкурсах.

 

Завдання членам МР:

 1. Проаналізувати питання наступності навчання учнів 5-х класів
 2. Провести анкетування учнів 5-х класів
 3. Розробити план психолого-педагогічного семінару «Спадкоємність у навчанні п’ятикласників»

Жовтень

ІІІ.

Засідання третє

1. Підготовка до проведення педагогічної ради «Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі «учитель-учень» як запорука формування стійкої мотивації навчальної діяльності»

 • Завданням членам МР:

1. Організувати взаємовідвідування відкритих виховних та навчальних  заходів з теми педради

2.  Розробити план проведення круглого столу «Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів»»

Листопад

ІV

Засідання четверте

1. Підготовка до проведення педагогічної ради «Формування, становлення та реалізація профорієнтаційних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху»

2. Підготовка до практичного міського семінару вчителів початкових класів «Педагогічні технології в початковій школі як фактор формування соціально адаптованої особистості»»

- Підсумки участі учнів школи в предметних олімпіадах.

- Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Завдання членам МР:

 1. Розробити плани проведення семінару, педради.

2. Організувати взаємовідвідування відкритих виховних та навчальних  заходів з теми педради.

3. Надати рекомендації вчителям, які атестуються, щодо їх роботи над узагальненням досвіду.

4. Взяти участь у підготовці атестаційних матеріалів.

Лютий

V.

Засідання пяте

 • Про результати атестації вчителів.

-   Огляд новинок методичної літератури.

-    Аналіз роботи методичної служби за 2018-2019 н.р. Про результати роботи над науково-методичною проблемою на ІV етапі.

Завдання членам МР:

Підготувати пропозиції щодо плану МР на новий навчальний рік.

Травень

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

на 2018 – 2019 н.р.

        Склад методичної ради школи

 

№ п/п

П.І.Б.

Фах

Стаж

Категорія

Посада, обовязки

1

Смалій

Марина

Петрівна

Заступник директора з НВР, вчитель математики

26

Вища категорія, «старший вчитель»

Голова МР

2

Божко

Наталя

Іванівна

Заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури

14

І категорія

Координатор методичної служби

3

Тихтило

Ольга

Юріївна

Заступник директора з ВР,

вчитель біологіїї

14

Вища категорія

Заступник директора з ВР

4

Яковлєва

тетяна

Володимирівна

Вчитель англійської мови

15

І категорія

Керівник МО вчителів гуманітарного циклу

5.

Сидорова Олена Павлівна

Вчитель  математики

35

Вища,

«старший вчитель»

Керівник МО класних керівників

6.

Скоробагата

Людмила

Володимирівна

Вчитель географії

43

Вища,

Вчитель-методист

Керівник МО вчителів природничо-математичного циклу

7.

Мельникова Ольга Вікторівна

Вчитель початкових класів

34

І категорія

Керівник МО вчителів початкових класів

8.

Шатохіна

Валентина

Дмитрівна

Вчитель історії

38

Вища,

«старший вчитель»

Керівник ТГ

МЕТОДИЧНІ ОБЄДНАННЯ

 

з/п

МО

Керівник МО

Проблема

1.

МО вчителів гуманітарного циклу

Яковлєва Т.В.

Соціалізація учня через формування предметних компетентностей під час вивчення предметів гуманітарного циклу

2.

МО вчителів початкових класів

Мельникова О.В.

Єдність навчання і виховання як важлива умова успішної соціалізації учнів

 

 

 

 

3.

МО вчителів природничо-математичного циклу

Скоробагата Л. В.

Розвиток творчого потенціалу школярів через пошуково-дослідницьку роботу як необхідна складова соціалізації учня

4.

Предметно-методична група з національно-патріотичного виховання

Щербініна Т.І.

Впровадження та використання ефективних технологій щодо формування культури здоров’я, попередження ризикованої поведінки учнів засобами освіти

5.

Творча група

Шатохіна В.Д.

Інноваційні підходи до створення стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності у формуванні соціально активної особистості

6.

МО класних керівників «Творчість»

Сидорова О.П.

Соціалізація дітей в умовах впровадження діяльнісного підходу в систему громадянського виховання школи-родини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МО

 

·На засіданнях МО ознайомитись з пріоритетними напрямками роботи у 2018-2019 н.р.

 • Спланувати роботу МО з урахуванням рекомендацій ДАНО з обласної науково-методичної проблеми та головних направлень розвитку сучасної освіти.
 • Ознайомити з нормативно-правовою базою основ наук на

     2018 – 2019 н.р.

 • Досконало володіти змістом оновлених навчальних програм та підручників нового покоління.
 • Впроваджувати нові технології та мультимедійну техніку у навчально-виховний процес.
 • Розширювати мережі профільного, допрофільного, поглибленого вивчення математики, інформатики, історії, правознавства, англійської мови.
 • Працювати над створенням банку діагностичних методик для вивчення індивідуальних особливостей школярів.
 • Брати участь у конкурсах професійної майстерності, учнівської творчості.
 • Стимулювати друкування у періодичних виданнях, випуск посібників при узагальненні та обміні досвідом творчих вчителів.
 • Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями.
 • Використовувати технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

ЗАДАЧІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
  на 2017-2018 н.р.

 

1.     Ознайомити педколектив з листом МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2016/2017 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»; наказом МОН від 07.06.2017 № 804 «Про оновлення навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»; Листом МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017  «Щодо методичних рекомендацій щодо вивчення предметів у 2017-2018н. р.».

2.     Проаналізувати виконання плану методичної роботи на

ІІ етапі роботи над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  і визначити пріоритетні напрямки на ІІІ етапі роботи над обласною науково-методичною проблемою.

3.     Забезпечити наступність дошкільної та шкільної освіти за рахунок усіх форм інтеграції освітньої діяльності на даних рівнях, особливу увагу звернути на перехідний період від дошкільної до початкової освіти.

4.     Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

5.     Створити нормативне та методичне забезпечення з підтримки інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та сприяння їх якісній соціалізації у навчальному закладі.

6.     Проводити  методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, узагальнення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду.

7.     Спрямувати роботу шкільних методичних об’єднань та груп на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

8.     Постійно поповнювати та оновлювати знання у напрямі впровадження ІКТ, набутті практичного досвіду інформатизації  в НВП.

9.     Впроваджувати в практику діяльності навчального закладу традиційних і нетрадиційних форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами як передумови підвищення творчого потенціалу, компетентності вчителя.

10.      Визначити умови модернізації, оптимізації структури методичної роботи

11.      Використовувати  в навчальному процесі нові технології продуктивного навчання, інтерактивні техніки, електронні підручники, навчальні посібники та засоби навчання відповідно до рівня розвитку високих технологій, створення умов для використання ресурсів інтернетуспрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

12.      Створити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках.

13.      Удосконалювати дидактично-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

14.      Організувати методичну допомогу молодим учителям з боку досвідчених.

15.      Упроваджувати досягнення інноваційного педагогічного досвіду з питань організації методичної роботи.

16.      Створити умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

 

17.  Забезпечити якісне проведення атестації вчителів.

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

на 2017 – 2018 н.р.

        Склад методичної ради школи

 

№ п/п

П.І.Б.

Фах

Стаж

Категорія

Посада, обовязки

1

Смалій

Марина

Петрівна

Заступник директора з НВР, вчитель математики

25

Вища категорія, «старший вчитель»

Голова МР

2

Божко

Наталя

Іванівна

Заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури

13

І категорія

Координатор методичної служби

3

Тихтило

Ольга

Юріївна

Заступник директора з ВР,

вчитель біологіїї

13

Вища категорія

Заступник директора з ВР

4

Яковлєва

тетяна

Володимирівна

Вчитель англійської мови

14

І категорія

Керівник МО вчителів гуманітарного циклу

5.

Сидорова Олена Павлівна

Вчитель  математики

34

Вища,

«старший вчитель»

Керівник МО класних керівників

6.

Скоробагата

Людмила

Володимирівна

Вчитель географії

42

Вища,

Вчитель-методист

Керівник МО вчителів природничо-математичного циклу

7.

Мельникова Ольга Вікторівна

Вчитель початкових класів

33

І категорія

Керівник МО вчителів початкових класів

8.

Шатохіна

Валентина

Дмитрівна

Вчитель історії

37

Вища,

«старший вчитель»

Керівник ТГ

 

 

ЗАДАЧІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
на 2016-2017 н.р.
 

1.   Реалізація освітніх стратегій соціалізації особистості учнів через впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання і виховання.

 

2.   Вдосконалення  якості освітніх послуг через  активне впровадження   інформаційно-комунікативних технологій  навчання.

 

3.   Забезпечення освітніх запитів школярів шляхом впровадження профільного та допрофільного навчання та технологій навчального процесу.

 

4.   Організація системи виховної роботи для формування принципів моральності і духовності кожної дитини через ефективну співпрацю учнів, вчителів, батьків.

 

5.   Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі обстеження індивідуальних особливостей учнів.

 

6.   Підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів з акцентом на активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду, удосконаленні форм і методів виховної роботи, розвитку умінь самостійно аналізувати власну діяльність, застосування можливостей дистанційної освіти.

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

на 2016 – 2017 н.р.

        Склад методичної ради школи

 

№ п/п

П.І.Б.

Фах

Стаж

Категорія

Посада, обовязки

         1                     

     Смалій

      Марина

      Петрівна

Заступник директора з НВР, вчитель математики

24

Вища категорія, «старший вчитель»

Голова МР

2

Божко

Наталя

Іванівна

Заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури

12

ІІ категорія

Координатор

методичної служби

3

                Тихтило

                 Ольга

                Юріївна

Заступник директора з ВР,

вчитель біологіїї

12

І категорія

Заступник директора з ВР

4

Яковлєва

Тетяна

Володимирівна

Вчитель англійської мови

13

ІІ категорія

Керівник МО вчителів

гуманітарного циклу

5.

Сидорова

Олена

Павлівна

Вчитель  математики

33

Вища,

    «старший вчитель»

Керівник МО класних

керівників

6. 

          Скоробагата

            Людмила

         Володимирівна

Вчитель географії

41

Вища,

     Вчитель-методист

Керівник МО вчителів

природничо-

математичного циклу

7.

Пронькіна

Любов Миколаївна

Вчитель початкових класів

22

І категорія

Керівник МО вчителів

початкових класів

8.

Шатохіна

Валентина

Дмитрівна

Вчитель історії

36

Вища,

    «старший вчитель»

Керівник ТГ

 

СТРУКТУРА            МЕТОДИЧНОЇ           РОБОТИ

 

 

 
Проблеми та питання, які допоможе розв’язати шкільний методичний кабінет
 
 • Особливості викладання предметів та курсів варіативного компоненту; профільного навчання та допрофільної підготовки;
 • науково-методичне забезпечення модернізації змісту освіти; пропаганда та методичне забезпечення впровадження сучасних педагогічних технологій і ППД;
 • цільові програми розвитку освіти регіону;
 • матеріали вивчення запитів педагогів; узагальнення досвіду, публікації матеріалів з досвіду роботи у фахових виданнях;
 • інформаційно-методична допомога вчителям, які викладають 2-3 предмети;
 • інформаційна забезпеченість методичних заходів, їх інформаційна наповненість; розробка, апробація, поширення навчально-методичних матеріалів;
 • зворотний зв’язок з навчальними закладами:
 • інформаційні бюлетені, методичні інформатори, книги запитів тощо;
 • аналітичні дані умов забезпечення психо-фізичного здоров’я дітей та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та рекомендації щодо приведення їх у відповідність до встановлених стандартів;
 • навчання педагогів користуванню новими інформаційними технологіями;
 • матеріали про результативність методичної роботи; організація діяльності бібліотеки методичного кабінету;
 • підписка на фахові газети і журнали.  
 
Заходи Термін виконання Відповідальні
І. Організаційна робота
1 Розробити і затвердити план роботи методичного кабінету на педраді I тиждень вересня

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко

2 Поновити інформаційні виставки новими посібниками, методичними матеріалами I тиждень вересня

Заст.директора з НВР 

Н.І.Божко

3 Поповнювати картотеку методичної педагогічної інформаційної та фахової літератури Протягом року

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко 

4 Брати участь у підготовці різних питань педради Протягом року Заст. Директора з НВР Н.І.Божко , М.П.Смалій
5 Обговорювати і визначати основні напрямки роботи  методичних об’єднань Вересень

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко,  керівники МО

6 Поновити інформаційні стенди: Вересень

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко

7 Скласти, обговорити і затвердити плани роботи і самоосвіти, підвищення педагогічної майстерності (школи, семінари, круглі столи) Вересень

Заст.директора з НВР

Н.І.Божко

8 Вести роботу по розповсюдженню наукової, педагогічної інформації Постійно

Заст.директора з НВР

Н.І.Божко

ІІ. Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності
1 Провести анкетування педагогічних працівників  метою визначення їх інформаційних потреб Вересень-жовтень

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко,  керівники МО

2 Проведення засідань школи молодого вчителя Щомісяця

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко,  керівник ШМВ 

3 Організація і проведення семінарів з  інноваційних і інтерактивних методів навчання Жовтень-травень Заст.директора з НВР Н.І.Божко, керівники МО, проблемних груп
4 Проводити індивідуальні консультації з молодими фахівцями За потребою, але не менш 1 разу на місяць керівники МО, проблемних груп
5 Проведення педагогічних читань на тему: "Роль особистості викладача організації особистісно орієнтованого навчання" Грудень, травень Заст.директора з НВР Н.І.Божко
6 Проведення розщирених засідань методичних об’єднань  за участю адміністрації Два рази на рік керівники МО, проблемних груп 
7  Участь у роботі  міських  семінарів Постійно

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко

8 Проведення нарад з керівниками МО з різних питань Щомісяця

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко

9  Організація і проведення тижнів з різних предметів За планами МО  Керівники МО, проблемних груп 
10 Організація роботи  і підготовки звітів педпрацівників, що атестуються Жовтень-березень

Заст.директора з НВР

Н.І.Божко

11  Закріплення наставників за молодими фахівцями Вересень

Заст.директора з НВР

Н.І. Божко

12  Відвідування уроків вчителів з метою надання методичної допомоги і вивчення позитивного досвіду, моніторингу рівня педагогічної майстерності Протягом року Адміністрація
13  Організація і проведення моніторингу рівня педагогічної майстерності вчителів  шляхом спостережень, тестування, зрізів знань учнів
Вересень - грудень;
Січень - травень
Адміністрація
14  Лекції на тему: "Особливості інноваційної діяльності. Формування ділової активності учнів на уроках” Грудень, березень Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
15  Надавати допомогу вчителям в організації і проведенні олімпіад,  предметних тижнів, конкурсів Постійно Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
16  Робити аналіз моніторингу рівня знань учнів з метою пошуків шляхів усунення прогалин в знаннях учнів і розробки вчителями конкретних заходів в цій роботі Грудень – травень Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій, керівники МО
17 Слідкувати за своєчасним проходженням курсів підвищення кваліфікації педпрацівниками (за окремим планом) Постійно Заст.директора з НВР Н.І.Божко
ІІІ Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
1 Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях Щомісяця

Заст.директора з НВР Н.І.Божко

М.П.Смалій, керівники МО

2 Організувати взаємовідвідування уроків педпрацівниками Постійно

Заст.директора з НВР Н.І.Божко

М.П.Смалій, керівники МО

3 Вивчати та узагальнювати досвід вчителів, які атестуються Жовтень, Лютий, Листопад, Травень, Грудень

Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій, керівники МО, проблемних груп

 

4 Організувати творчі звіти керівників МО, проблемних груп Квітень Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
5 Зробити опис досвіду кращого працівника з подальшим його застосуванням Квітень Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
ІV Робота з науково-педагогічної, технічної інформації
1 Огляд нових надходжень матеріалів періодичного друку Щотижня Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
2 Поповнення бази даних різних тематик Постійно Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
3  Пропаганда активних форм і методів організації навчально-виховного процесу Постійно Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій, керівники МО, проблемних груп
4  Підбір літератури за запитами педагогів  За потребою Бібліотекар Г.Є.Тарасік 
5  Організація і проведення днів інформації Щомісяця Бібліотекар Г.Є.Тарасік
6  Поповнення тематичних папок новими матеріалами з науково-методичної роботи Постійно Заст.директора з НВР Н.І.БожкоМ.П.Смалій
 
 
 

   

Наша школа брала активну участь у виставці-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015».

Відповідно до Указу Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 квітня 2013 р. № 344, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000р. № 522, з метою презентації, поширення, впровадження інноваційних досягнень освітян Дніпропетровщини  24– 25 березня 2015 року буде проведено обласну виставку-презентацію «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»  на базі Комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

 

Шоста Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015»
12 березня 2015 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулося урочисте відкриття Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015». Організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Компанія «Виставковий Світ». На виставці «Сучасні заклади освіти» було представлено найбільшу кількість національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, а також закордонних навчальних закладів та освітніх агенцій, наукових установ, підприємств, що презентують технічне обладнання та програми для впровадження в освітню практику. ЕТАП роботи педагогічного колективу над провідною науково-методичною проблемою області «Креативна освіта для розвитку  інноваційної особистості»