Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області

 

Проект "Енергоефективна школа"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

   Розробка та впровадження проекту «Енергоефективні школи»у рамках міжнародної програми «Енергоефективні школи» спричинена енергетичними проблемами, що гостро стоять сьогодні перед нашою державою.

   Потреби української економіки у природному газі складають понад 60 млрд. куб. м. на рік. За оцінками експертів власного природного газу Україні вистачить лише на 40 – 50 років. Тому питання економного енергоспоживання є одним з найактуальніших для нашої держави.

   Значна частина енергоресурсів витрачається на потреби житлово-комунального господарства, причому майже 70% від їх обсягу використовують підприємства теплопостачання.

   Пропагування економного використання теплоресурсів, залучення учнів до вирішення екологічних проблем, заощадження теплових ресурсів планети, піклування про добробут країни – це завдання, які під силу вирішити шляхом консолідації зусиль всіх громадян України, починаючи від найменших. 

 

ТИП ПРОЕКТУ:  короткотривалий

Термін реалізації: 21.10. 2013 – 29.04. 2014

 

 

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні школи, батьки, учителі.

  

МЕТА: Виховання відповідального та свідомого майбутнього споживача теплової енергії, що розуміє проблеми підприємства теплопостачання та своїми діями підтримує його – зберігає і раціонально використовує теплову енергію з метою зменшення негативного впливу на довкілля, своєчасно сплачує за отримані послуги.

 

ЗАВДАННЯ:

> виховання свідомого громадянина, який піклується про добробут України;

> усвідомлення дітьми необхідності заощадження теплових ресурсів планети   для

    збереження клімату та життя на Землі;

> вироблення в учнів розуміння цінності тепла як ресурсу;

> усвідомлення учнями наявності тісного зв’язку між проблемами теплоспоживання і теплозбереження;   

> навчити дітей аналізувати проблеми теплопостачання, розуміти причини їх виникнення та пропонувати шляхи вирішення цих проблем;

> навчити прийомам раціонального і економного використання теплових ресурсів

    у житті;

> залучення учнівської молоді до реалізації проекту шляхом участі в акціях, конкурсах,

   дослідженнях;

  > виховання активної громадянської позиції.   

     

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

·        Підвищення зацікавленості дітей проблемами, пов'язаними з наданням послуг

теплопостачання.

·        Підвищення рівня поінформованості учнів щодо шляхів тепло збереження.

·        Отримання дітьми особистого досвіду та вмінь з реалізації конкретних практичних дій, спрямованих на теплозбереження та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

·        Зменшення споживання теплової енергії в школі та в певній кількості сімей учнів.

·        Осмислення кожним учнем, як членом громади, своєї значимості у вирішенні екологічних проблем.

·        Розуміння юними громадянами  ролі енергії, її відношення до довкілля, економії фінансів.

·        Навчання дітьми своїх батьків, як змінити звички, як заощадливо використовувати тепло.

·        Підготовка нового покоління професіоналів в енергетиці, теплозбереженні та тепловикористанні.

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

1) Проведення факультативних занять курсу «Основи теплопостачання та теплозбереження».

 

     2)  Проведення конкурсів:

    - конкурс плакатів з тепло збереження

    - конкурс малюнків «Бережи тепло»

    - конкурс віршів

    - конкурс тематичних казок

    - конкурс емблем для Енергопатруля

    - конкурс костюмів для Тепловичка та Теплинки

    - конкурс комп’ютерних презентацій

 

3) Організація екскурсій.    

4) Випуск усного журналу.

5) Створення агітбригади та енергопатруля.

6) Проведення зустрічей з представниками органів місцевої влади та керівниками

    підприємств.

7) Організація волонтерського руху серед учнів 8 – 10-х класів.

8) Проведення теплового аудиту у школі і вдома.

9) Проведення Дня теплозбереження « Енергетичний марафон».

10) Анкетування учнів та батьків.

11) Створення електронного забезпечення для проведення факультативних занять

      курсу « Основи теплопостачання та тепло збереження».

12) Створення веб-сайту  і розміщення статей у шкільній та місцевій пресі.

13) Проведення презентацій ходу запуску та реалізації проекту для учнів, учителів, батьків та міської громади.

14) Проведення конкурсу на визначення найактивніших та найстаранніших Тепловичка і Теплинки.